Vraag & antwoord
 

Vragen van onze cliënten over de praktijk en ergotherapie

Werkt ergotherapie voor mij? Wat kost een behandeling? Staat de praktijk wel echt voor kwaliteit? Veelgestelde vragen van onze cliënten hebben we verzameld en beantwoord. Heeft u ook een vraag?

Hoe weet ik of ergotherapie geschikt is voor mij?

Beantwoordt u de volgende vragen met ja? Dan is ergotherapie mogelijk geschikt voor u. 
  • Ondervindt u problemen of pijn bij alledaagse handelingen?
  • Worden deze problemen of pijn veroorzaakt door een aandoening, ziekte, beperkingen of ouderdomsklachten?

Ergo Den Bosch-Werkt!: re-integratie op de werkvloer

Als u klachten heeft die werkgerelateerd zijn, dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw bedrijfsarts. Deze kan dan bekijken of ergotherapie geschikt is voor u. Op deze site staat informatie speciaal bedoeld voor bedrijven en verwijzers. U kunt uw bedrijfsarts hierover informeren.

Ik ondervind problemen met mijn werk. Kan ik ook contact met jullie opnemen?

Ja, als u klachten heeft die werkgerelateerd zijn dan adviseren wij u om contact op te nemen met de praktijk. We bekijken dan samen of ergotherapie zinvol is.

Moet ik zelf betalen voor ergotherapie?

Nee, vanuit de basisziektekostenverzekering heeft u recht op 10 uur ergotherapie per jaar. Lees meer over vergoedingen.

In welke gemeenten werkt Ergo Den Bosch?

We hebben 2 praktijkruimtes: in Rosmalen en ’s-Hertogenbosch. Vanaf januari 2016 werken we ook in het nieuwe gezondheidscentrum Rijnstraat aan de Rijnstraat 4 in ’s-Hertogenbosch. Onze regio bestaat uit de gemeentes ‘s-Hertogenbosch, Vught, St. Michielsgestel, Maasdriel en Heusden. Incidenteel behandelen we ook buiten deze regio.

Betaal ik zelf voor hulpmiddelen als ik die moet aanschaffen?

Dat hangt ervan af. Sommige hulpmiddelen worden vergoed door de ziektekostenwet of door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wij adviseren u hier graag over.

Hebben jullie een keurmerk?

Ergo Den Bosch is lid van Ergotherapie Nederland, de beroepsvereniging. Alle therapeuten van Ergo Den Bosch staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, een register waarin wordt geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

zelfstandig wonen met ergotherapie van Ergo Den Bosch;
Samen werken aan een gezonde werkomgeving?