Ergo Den Bosch-Werkt!
 

Ergotherapie bij arbeid

Lichamelijke en psychische klachten kunnen voor veel problemen zorgen, zowel op het werk als thuis. Door correct gebruik van lichaam en werkplek kan onnodig leed worden voorkomen. ‘Uw werk moet u in uw vrije tijd niet belemmeren, maar ook niet andersom.’

Ergo Den Bosch-Werkt!: re-integratie op de werkvloer

Ergo Den Bosch werkt met drie pijlers: preventie, behandeling en re-integratie. Op een praktische en betaalbare manier geven wij de dagelijkse werksituatie zodanig vorm dat mensen zo goed mogelijk kunnen functioneren. Dit gebeurt vanuit een medische achtergrond waarin ergotherapie en arbeidsergonomie samenkomen.

 

Ergotherapie en arbeid
 
Typ hier je tekst

Samen aan het werk

Niet meer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces heeft grote gevolgen. Als afgekeurde werknemer valt u in een gat en mist u een bepaalde aansluiting met de samenleving. Vanuit de Wet Poortwachter kan de ergotherapeut een essentiële rol vervullen: zorgen voor een spoedige terugkeer naar werk of zoeken naar ander geschikt werk binnen de huidige organisatie (re-integratie eerste spoor).

Evenwicht
Ergotherapie helpt mensen om de juiste balans te vinden tussen de persoonlijke capaciteiten, de rollen in het leven en de eisen die het werk stelt. Ook geven we advies over de inrichting van de werkplek om klachten (preventief) te lijf te gaan.

Ergotherapie Den Bosch - Arbeid
Ergotherapie Den Bosch - Arbeid

Aanbod van Ergo Den Bosch

  • Werkplekonderzoek voor medewerkers of zelfstandige ondernemers met fysieke klachten
  • Gerichte observatie en training
  • Training van de minst belastende houdingen en bewegingen
  • Medewerkers bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid, balans vinden tussen belasting en belastbaarheid
  • Advies in eigen werkomgeving
  • Groepsvoorlichting
  • Workshops ‘werkplek instellen’: preventie/voorlichting ter voorkoming van arbeidsgerelateerde klachten

 

Beweging in werk

‘Mevrouw van Gogh, grafisch vormgever, heeft veel last van nek en schouderklachten tijdens het werken achter de computer. Door samen naar de werkplek te kijken en te observeren terwijl mevrouw aan het werk is, kon ik diverse gewoontes observeren. Doordat ze deze gewoontes nu herkent en haar manier van werken heeft aangepast, ervaart ze minder klachten. Daarnaast zijn er nog kleine ergonomische verbeteringen aan haar werkplek uitgevoerd.’

Samen voor verbetering

Een logistieke afdeling van een bedrijf had veel verzuim door lage rugklachten. Allereerst heeft de ergotherapeut een dagdeel meegelopen en de manier van werken geanalyseerd. Er is vervolgens een collectieve instructie gegeven over zo min mogelijk fysiek belastend werken. Daarna is er nog een dag meegelopen met de individuele mensen en zijn er nog adviezen en instructies gegeven. Dit laatste wordt nu jaarlijks herhaald, omdat het verzuim aantoonbaar gedaald is.

Er is een inventarisatie gemaakt van nijpende knelpunten die door leidinggevenden zijn opgepakt en waar mogelijk verbeterd.

Beginnende dementie;  Ergotherapeut
Samen werken aan een gezonde werkomgeving?