Maatwerk in zelfstandigheid
 

Praktijk voor ergotherapie

Een vaatdoekje uitwringen, sokken aantrekken, een brief typen en brood smeren. Het lijken simpele handelingen, maar u zou willen dat u ze zelf kon. Door een ziekte of beperking kan het uitvoeren van deze handelingen lastiger worden. Onze ergotherapeuten helpen u om de beperkingen of problemen die u in het dagelijks leven ervaart (weer) zo zelfstandig en optimaal mogelijk uit te voeren.

Niet de beperkingen maar uw mogelijkheden staan centraal

Belangrijk is dat bij ergotherapie niet de beperkingen, maar de mogelijkheden centraal staan. Voor activiteiten die problemen opleveren in het dagelijks leven, en voor u belangrijk zijn, worden samen met u praktische oplossingen bedacht.

Wat doet een ergotherapeut?

Ergo Den Bosch bekijkt samen met u hoe u (weer) zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren in uw woon-, werk- en leefomgeving. Daarbij gaan wij uit van uw persoonlijke wensen: welke activiteiten zijn voor u het meest belangrijk? En hoe kunt u deze toch uitvoeren? De ergotherapeut adviseert en begeleidt u graag.

Samen met u stelt de ergotherapeut een programma op waarmee u de activiteiten opnieuw of op een andere manier leert verrichten. Het kan zinvol zijn om de mantelzorg te betrekken bij de ergotherapie. We behandelen (jong-) volwassenen en ouderen.

Waar kunnen we u bij helpen?

  • het trainen en opnieuw aanleren van een handeling, zoals aankleden, huishoudelijk werk en hobby’s
  • het leren omgaan met hulpmiddelen en voorzieningen
  • het geven van adviezen
  • het geven van instructies aan uw (mantel)zorgers
  • het geven van werkplekadviezen
  • balans vinden tussen rust en activiteit
  • bemiddeling en advisering tussen u en instanties die hulpmiddelen en (woning)aanpassing verstrekken en leveren
ADL training; ergotherapie Den Bosch

 

 

Ergotherapeut van Ergo Den Bosch; Ergotherapie bij kinderen van Ergo Den Bosch;
Gehinderd in de uitvoer van uw dagelijkse activiteiten?

Reden om een ergotherapeut in te schakelen!